TUR VIRTUAL

Home  Preambul | Patrimoniu | Proiecte / Calendar cultural | REVISTA GLOSE | Editări | Informaţii utile | Informaţii publice achiziţii  EN 

ANUNŢ - Consultare publică / Proiect de modernizare, extindere, valorificare durabilă a patrimoniului Memorialului Ipoteşti ( link VIDEO)

▪ Hartă site

PROIECTE | Premii | Istoric şi proiecte în desfăşurare  Fondul Documentar Ipoteşti |  Expoziţii (temporare)

Calendar cultural
Arhivă evenimente
RAPORT DE ACTIVITATE 01.01.2023-31.12.2023 Raport de management: 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 
Proiect de management 2021-2025
 SISTEM INTERN DE CONTROL MANAGERIAL (PROCEDURI)

 

Zilele Eminescu — organizate anual, în lunile
ianuarie şi iunie
STAGIi pentru cercetare — Regulament 2023 (actualizare 27.07.2023) / Formular de înscriere 
Stagii pentru traducere Regulament 2023 / Formular de înscriere
REGULAMENT REZIDENŢE SCRIITORI 2023 / FORMULAR de înscriere
Premiul NAŢIONAL pentru promovarea operei eminesciene ŞI A CULTURII ROMÂNERegulament 2024
Premiul Naţional de Poezie Mihai Eminescu OPUS PRIMUM / REGULAMENT de acordare pentru premiul OPUS PRIMUM
Premiul Naţional Petru Creţia (2006-2010) 
Ateliere de Arta actorului:
Atelierul de Poezie
/Proiect realizat în colaborare cu UNITER (2004; 2005; 2006; 2007). Program de Master Class pentru tineri actori. Coordonator: actorul Ion Caramitru.
Atelier de creaţie pentru actori. Inspiraţie şi revitalizare a competenţelor actoriceşti — Proiect realizat în colaborare cu Centrul de Cercetare şi Creaţie Teatrală Ion Sava Bucureşti (2008)
Atelier de arta actorului pe teme shakespeariene,
Memorialul Ipoteşti, 2010
Academia itinerantă ANDREI ŞERBAN, 10-24 iulie 2011
INVITAŢIE LA VOIAJ: 2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015|2016
Tabăra internaţională de grafică (2004-2008) — în colaborare cu Universitatea Naţională Artă Bucureşti

Artişti în context — Memorialul Ipoteşti, iulie-august 2005 (Culture 2000 — Pépinières européennes pour jeunes artistes)

Summer school (10-16 august 2006 — Asociaţia Română de Studii Religioase)

  Editări
Atelierele FILIT pentru traducători/ Rezidenţe scriitori (organizator Muzeul Lilteraturii Române Iaşi)| Rezidenţe FILIT pentru traducători străini 2014| Atelierele FILIT pentru traducători: 2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024
TRADUCĂTORI ŞI SCRIITORI ÎN DIALOG 2024 

Seminar Eminescu. Eminescu şi noi: 2014|2015|2016|2017 |2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024
Tabăra de exegeză literară CreativLit Ipoteşti: 2018|2019|2021|2022|2023|2024

PoeŢi în dialog (Dialoguri poetice): 2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024
Școala de vară pentru tinerii cercetători filologi (doctoranzi și masteranzi): 2019|2020|2021|2022|2023|2024

Incubatorul de lectură de la Ipotești 2018|2019|2020|2021|2022|2023|2024
Tabăra de scriere creativă: 2021|2022|2023|2024

  Festivalul Naţional de muzică folk pentru copii şi tineret SERI EMINESCIENE:  2010|2011|2014|2015|2016 |2017|2018|2019|2021|2022|2023|2024 
Tabăra de artă fotografică IPOTEŞTI/ Workshop-uri creative, prezentări. 2013|2015|2016|2017|2018|2019|2020|2021|2022
Atelier de meşteşuguri tradiţionale: 2010|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2019
Tabără de iniţiere în jurnalism, 11-14 august 2016, Ipoteşti-Botoşani (în parteneriat)
Ateliere (Master class) domeniu muzical |SUMMER SCHOOL Emil BÎZGă From classic to jazz, Ipoteşti, 24-26 iunie 2015
Tabere de recreaţie pentru elevi ai şcolilor din judeţul Botoşani — Memorialul Ipoteşti/ 23 iulie-30 august 2012 (comunicat) Universul eminescian deschis către elevi/ Program anual de vizitare destinat elevilor/ 2012

RAPORT DE ACTIVITATE 01.01.2023-31.12.2023 Raport de management: 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 

Home  Preambul | Patrimoniu | Proiecte / Calendar cultural | REVISTA GLOSE | Editări | Informaţii utile | Informaţii publice achiziţii  EN 

Memorialul Ipoteşti Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu
ROMÂNIA - Botoşani, com. Mihai Eminescu, loc. Ipoteşti, 717253 | Tel.: +04 0371020346 | Fax: +04 0372005926 | e-mail: m.ipotesti@gmail.com | www.eminescuipotesti.ro

2011-2024 © Memorialul Ipoteşti