TUR VIRTUAL

Home  Preambul | Patrimoniu | Proiecte / Calendar cultural | REVISTA GLOSE | Editări | Informaţii utile | Informaţii publice achiziţii  EN 

ANUNŢ INVITAŢIE de participare pentru investiţie Amenajare Amfiteatru interior (PT+execuţie) clădire Bibliotecă proiectare / FORMULARE  

ANUNŢ - Consultare publică / Proiect de modernizare, extindere, valorificare durabilă a patrimoniului Memorialului Ipoteşti (link VIDEO)
Strategie anuală de achiziţii publice (2024) pentru Memorialul Ipoteşti — Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu 
DECLARAŢIE DE ADERARE şi  PLANUL DE INTEGRITATE privind Strategia Naţională Anticorupţie al Memorialului Ipoteşti Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu

INFORMAŢII PUBLICE ACHIZIŢII 2005-2016 | 2017-2024 |  PERSONAL  

2005-2012
H.G. nr. 595/23 iunie 2005  H.C.J. Botoşani nr. 4/31.01.2012 - Protocol de predare primire PATRIMONIU nr.1003/11.04.2012
2013
H.C.J. Botoşani, nr. 180/20.12.2013 - referitoare la terenul Lacul cu nuferi şi alee acces
2014
H.C.J.Botoşani, nr. 68/28.05.2014 - referitoare la terenul Lacul cu nuferi şi alee acces NOTĂ DE FUNDAMENTARE la Hotărârea Guvernului nr. 605/2014 
Anexa la H.C.J. Botosani nr. 123/28.11.2014 - Tarife pentru serviciile prestate de Memorialul Ipotesti pentru anul 2015
2015
Invitaţie de participare ofertă de preţ - servicii spălătorie-curăţătorie - 592/26.02.2015 Invitatie de participare ofertă de preţ - servicii tiparire album - 606/27.03.2015 Invitaţie de participare ofertă de preţ - servicii reparatii calculator - 223/11.03.2015 Invitaţie de participare ofertă de preţ - servicii de taiere arbori - 725/11.03.2015 Invitaţie de participare ofertă de preţ - servicii igienizare, salubrizare si curatare lac - 727/11.03.2015 Invitaţie de participare ofertă de preţ - contorizare separată GPL pensiune turistică - atelier tâmplărie - 729/11.03.2015 Invitaţie de participare oferta de preţ - servicii de realizare proiect tehnic reparatii  invelitoare  acoperiş bisericuţa de familie - 739/12.03.2015 Invitaţie de participare oferta de preă - caiet de sarcini pentru reparatii invelitoare acoperis  bisericuta de familie - 711/10.03.2015  Invitaţie de participare la achiziţia directă - înlocuire jgheaburi si burlane la cladirea Bibliotecii Nationale de Poezie Ipotesti - 1187/29.04.2015  Invitaţie de participare la achiziţia directă  - lucrari de raschetare si lacuire la scena amfiteatrului interior - Biblioteca Naionala de Poezie Ipotesti - 1229/05.05.2015 Invitaţie de participare la achiziţia directă - servicii proiectare tehnica reabilitare amenajare teren lac - Caiet sarcini  - 1521/03.06.2015 Invitaţie de participare la achiziţia directă - servicii mentenanţă, reparaţii intreţinere calculatoare, imprimante, reţele, fotocopiator, toner - 1629/11/06/2015 Listă cantitate lucrări - reparaţii capitale şarpantă Bisericuţa familiei Eminovici  Caiet de sarcini pentru achizitia de servicii medicale de medicina muncii - 1829/25.06.2015 Invitatie de participare cu oferta de pret si caiet sarcini - servicii de deratizare, dezinfectie/dezinsectie  - 2055/13.07.2015 Invitaţie de participare cu oferta de preţ - inchiriere echipament sonorizare - 2094/15.07.2015 Invitatie de participare cu oferta de pret pentru achizitie servicii paza si protectie incinta Memorialul Ipotesti - 482/01.03.2016/ Caiet sarcini servicii paza si protectie incinta Memorialul Ipotesti - 484/02.03.2016 Invitaţie de participare cu oferta de pret pentru achizitie servicii de tiparire revista Hiperyon - 692/30.03.2016 si Caiet de sarcini - 693/30.03.2016 INVITATIE de participare cu depunere de oferte la atribuirea prin achizitie directa a lucrărilor de reabilitare şi amenajare teren Lacul cu nuferi (extravilanul com. Mihai Eminescu, jud. Botoşani) - 1208/26.05.2016 si DOCUMENTATIE Raspuns S.C. PROIECT SRL Botoşani (clarificari - lucrari Lacul cu nuferi) - 1346/08.06.2016 Anunţ - servicii de verificare, reincarcare stingatoare incendiu/ 2258/04.08.2014  Invitaţie de participare cu oferta de preţ - tratament biologic lemn (pod) biserica fam. Eminovici - 2318/10.08.2015 Anunţ - Prelungire termen ofertă -  tratament biologic lemn (pod) biserica fam. Eminovici, Ipoteşti - 2467/26.08.2015 ANUNŢ PUBLIC - solicitare depunere acord de mediu pentru  REABILITARE SI AMENAJARE TEREN, LACUL CU NUFERI Invitaţie de participare cu oferte de preţ pentru centrală termică - nr. 3000/19.10.2015 Invitaţie de participare achiziţie directă - înlocuire jgheaburi şi burlane la Biblioteca Nationala de Poezie Ipoteşti - nr. 3037/21.10.2015 Invitaţie de participare cu oferte de preţ reparaţii curente Bisericuţa de familie - nr. 3013/20.10.2015 Invitaţie de participare cu oferte de preţ, raşchetare lăcuire parchet - scenă amfiteatrul interior, B.N.P. Ipoteşti - nr. 3023/21.10.2015
2016
Invitatie de participare cu oferta de pret pentru achizitie servicii de diregentie santier - lucrare Reabilitare si amenajare teren Lacul cu nuferi - nr. 323/09.02.2016   Caiet de sarcini pentru servicii de diregentie santier - lucrare Reabilitare si amenajare teren Lacul cu nuferi - nr. 324/09.02.2016  Invitatie de participare cu oferta de pret - achizitie servicii de proiectare tehnica amenajare/modernizare Muzeul Mihai Eminescu Ipotesti - nr. 3486/26.11.2015  Invitatie de participare cu oferta de pret pentru achizitie servicii de diregentie santier - lucrare Reabilitare si amenajare teren Lacul cu nuferi - nr. 323/09.02.2016 Caiet de sarcini pentru servicii de diregentie santier - lucrare Reabilitare si amenajare teren Lacul cu nuferi - nr. 324/09.02.2016  Invitatie de participare cu oferta de pret pentru achizitie servicii de mentenanta, reparatii, intretinere calculatoare si accesorii - 421/24.02.2016/ Caiet sarcini servicii de mentenanta, reparatii, intretinere calculatoare si accesorii - 422.24.02.2016


Home  Preambul | Patrimoniu | Proiecte / Calendar cultural | REVISTA GLOSE | Editări | Informaţii utile | Informaţii publice achiziţii  EN 

Memorialul Ipoteşti Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu
ROMÂNIA Botoşani, com. Mihai Eminescu, loc. Ipoteşti, 717253 | Tel.: +04 0371020346 | Fax: +04 0372005926 | e-mail: m.ipotesti@gmail.com | www.eminescuipotesti.ro

2011-2024 © Memorialul Ipoteşti