Home  Preambul | Patrimoniu | Proiecte | Calendar cultural | Arhivă evenimente | Editări | Informaţii utile | Informaţii publice achiziţii  EN 

 
R.O.F. Memorialul Ipoteşti 2019 (actualizare)
R.O.F. Memorialului Ipoteşti 2018|C.C.M. nr. 1981/20.06.2018 (28.06.2018-28.06.2020) | Regulament intern 23.11.2018 

                         MEMORIALUL IPOTEŞTI CENTRUL NAŢIONAL DE STUDII MIHAI EMINESCU   PERSONAL  ANUNŢURI personal


 

Stat de funcţii şi organigrama 2019 
Listă funcţii şi salarii de bază nr. 3299/30.09.2019 (conform art. 33 din Legea nr. 153/2017)
Listă funcţii şi salarii de bază 30.03.2019 (conform art. 33 din Legea nr. 153/2017) 

Hartă site

 

 

MANAGER SAINENCO ALA
Decl. interese 2018/ Decl. avere 2018/ Decl. interese 2019/ Decl. avere 2019
DIRECTOR ADJUNCT
TUPILUŞ DANIEL
Decl. interese2018/ Decl. avere 2018/ Decl. interese 2019/ Decl. avere 2019
 SERVICIUL CERCETARE FILOLOGICĂ, DOCUMENTARE, EDITARE, PROMOVARE
- ŞEF SERVICIU
ANIŢULUI MIHAELA
Decl. interese2018/ Decl. avere 2018/ Decl. interese 2019/ Decl. avere 2019
COMPARTIMENT CERCETARE BIBLIOTECĂ
- Cercetător ştiinţific I
 MIRCEA A. DIACONU
- Cercetător ştiinţific II
 LUCIA ŢURCANU
- Bibliotecar
Vacant
- Mânuitor carte
 BARABAŞ MARICICA
- Documentarist 
CORLAT DORA FLORINELA
COMPARTIMENT PROMOVARE PROIECTE
- Consultant artistic
GRECU LILIANA
- Maestru sunet-lumini
ONEAGA CONSTANTIN

- Referent Vacant
SERVICIUL MUZEOGRAFIE, CONSERVARE, RESTAURARE, SUPRAVEGHERE
- Şef serviciu
MUNTEANU COTINEL
Decl. interese2018/ Decl. avere
2018/ Decl. interese 2019/ Decl. avere 2019 
- Muzeograf 
 BERESCU ELENA SMARANDA
- Muzeograf
ATĂNĂSOIE MAGDA 
- Muzeograf
BUZATU-ILIESCU OANA PETRONELA
- Educator muzeal
Vacant
- Restaurator
ŞTEFĂNACHI MARIUS FLORENTIN
- Conservator
 COJOCARIU ELENA ADINA 
- Gestionar custode sală
TUDOSE SIMONA
- Gestionar custode sală
ŞTEFAN ANA-MARIA
- Gestionar custode sală
CREŢU IOAN
- Supraveghetor muzeu
CORHAN VIORICA 
- Supraveghetor muzeu
Vacant
BIROUL TEHNIC ADMINISTRATIV, BAZĂ TURISTICĂ
- Şef birou
Vacant
- Inspector de specialitate
/ Şef birou interimar
 NISTOR CORNELIU 
Decl. interese
2018/ Decl. avere
2018/ Decl. interese 2019/ Decl. avere 2019 
- Specialist SSM, PSI
PINTILEI CORNELIU
- Îngrijitor 
ASAVEI ŞTEFANIA
- Îngrijitor
SERHEI VIOREL
- Îngrijitor
DURJUNCĂ NECULAI
- Îngrijitor 
Vacant
- Muncitor calificat (electrician)
COJOCARIU DAN
- Muncitor calificat (peisagist)
CIOBĂNAŞU CONSTANTIN
- Muncitor calificat
Vacant
- Şofer
 BĂLINEANU DOREL
- Magaziner 0,5 normă
BĂLINEANU DOREL
- Arhivar 0,5 normă
SIMION MONICA
COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL
CONTABIL ŞEF  CIRIMPEI ALEXANDRINA-LUMINIŢA/ 
Decl. interese 2019/ Decl. avere 2019
- Economist
AGAFIŢEI LILIANA
- Economist
 Vacant
- Casier
CIORNEI VIORICA
COMPARTIMENTUL ACHIZIŢII PUBLICE 
- Expert
IBĂNESCU IULIU
COMPARTIMENT JURIDIC, SECRETARIAT, RESURSE UMANE
- Consilier juridic
POPOI NICOLETA
- Referent de specialitate
LIONTE PARASCHIVA GABRIELA
Decl. interese 2018/ Decl. avere 2018/ Decl. interese 2019/ Decl. avere 2019
- Secretar dactilograf
SIMION MONICA


Home  Preambul | Patrimoniu | Proiecte | Calendar cultural | Arhivă evenimente | Editări | Informaţii utile | Informaţii publice achiziţii  EN 

Memorialul Ipoteşti Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu
ROMÂNIA - Botoşani, com. Mihai Eminescu, loc. Ipoteşti, 717253 | Tel.: +04 0371020346 | Fax: +04 0372005926 | e-mail: m.ipotesti@gmail.com | www.eminescuipotesti.ro

2011-2019 © Memorialul Ipoteşti | Design by Liliana Grecu