TUR VIRTUAL

Home  Preambul | Patrimoniu | Proiecte / Calendar cultural | REVISTA GLOSE | Editări | Informaţii utile | Informaţii publice achiziţii  EN 

 

 FONDUL DOCUMENTAR IPOTEȘTI  Biblioteca  Fondul de carte  PATRIMONIU  

Hartă site 

FOTOGRAFII, CĂRŢI POŞTALE (Ón curs de completare) 

  FDI/ I.E. Torouţiu (pdf)

FDI/ Livia Maiorescu - Dymsza (pdf, text şi foto)

  FDI/ Bustul lui Mihai Eminescu de la Ateneul Rom‚n (pdf, text şi foto)

FDI/ Copie după fotografia lui M. Eminescu din 1869 (realizată Ón atelierul lui Bernhard Brand, Iaşi)

FDI/ Mihai Eminescu (1884-1885)

FDI/ Mihai Eminescu  (1887)

FDI/ Matei Eminovici (carte de identitate din 1912) FDI/ Spatele casei fam. Eminovici (Ipoteşti, 1921) FDI/ Teii lui Eminescu (Ipoteşti, 1921) FDI/ Ipoteşti, ruinele casei părinteşti (Ón 1925) FDI/ Şerban Eminovici FDI/ Gh. Eminovici
FDI/ Gh. Iuraşcu FDI/ Xenia Velisar FDI/ henric gareiss
v. d÷llitzsturm
(al doilea soţ al Aglaei)
FDI/ Gh. Eminescu  FDI/ Titu Maiorescu FDI/ Vasile Pogor
           
FDI/ Emilia Humpel FDI/ Ana Maiorescu FDI/ Mitte Kremnitz FDI/ C.A. Rosetti Ómpreună cu soţia sa Maria FDI/ Grigore Alexandrescu FDI/ Gh. Asachi
       
FDI/ Adelina Patti FDI/ Victor Hugo FDI/ Take Ionescu (text şi foto, pdf)


Home  Preambul | Patrimoniu | Proiecte / Calendar cultural | REVISTA GLOSE | Editări | Informaţii utile | Informaţii publice achiziţii  EN 

Memorialul Ipoteşti Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu
ROM¬NIA - Botoşani, com. Mihai Eminescu, loc. Ipoteşti, 717253 | Tel.: +04 0371020346 | Fax: +04 0372005926 | e-mail: m.ipotesti@gmail.com | www.eminescuipotesti.ro

2011-2023 © Memorialul Ipoteşti