TUR VIRTUAL

Home  Preambul | Patrimoniu | Proiecte | Calendar cultural | Arhivă evenimente | Editări | Informaţii utile | Informaţii publice achiziţii  EN

TUR VIRTUAL BIBLIOTECA

BIBLIOTECA NAŢIONALĂ DE POEZIE   Amfiteatrul Laurenţiu Ulici   Depozitul de carte  Fondul Documentar Ipoteşti

  FONDUL DOCUMENTAR IPOTEȘTI 

Calendar cultural
Arhiva evenimente

Biblioteca Naţională de Poezie a fost inaugurată la 15 ianuarie 2000. Colecţiile sale de documente se adresează atât cititorilor obişnuiţi, cât şi cercetătorilor operei si biografiei eminesciene, oferindu-le un substanţial material informativ. Fondul documentar include fotocopii a 32 din manuscrisele eminesciene, fotografii şi scrisori autografe ale poetului, Veronicăi Micle, ale lui Titu Maiorescu şi ale altor personalităţi culturale ale secolului al XIX-lea, ediţii rare din opera lui Mihai Eminescu - de la ediţia Maiorescu din 1883 şi până în prezent.
Donat Ipoteştilor de către Laurenţiu Ulici, fondul de carte alcătuit din volumele poeţilor români postbelici îngăduie celor interesaţi studierea exhaustivă a poeziei române contemporane. Biblioteca se vrea depozitara întregului fond al poeziei române de la origini până în prezent, încât Centrul de Studii de la Ipoteşti să-şi lărgească aria de cercetare de la opera eminesciană la poezia românească în integralitatea ei.

 

 

Patrimoniu


 


PROGRAM LUNI-VINERI: 8-16 

 

 Sala Mihai Ursachi Donaţia Mihai şi Gheorghe Ursachi   Laurenţiu Ulici   Constantin Noica   Petru Creţia


Home  Preambul | Patrimoniu | Proiecte | Calendar cultural | Arhivă evenimente | Editări | Informaţii utile | Informaţii publice achiziţii  EN

Memorialul Ipoteşti Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu
ROMÂNIA - Botoşani, com. Mihai Eminescu, loc. Ipoteşti, 717253 | Tel.: +04 0371020346 | Fax: +04 0372005926 | e-mail: m.ipotesti@gmail.com | www.eminescuipotesti.ro

2011-2021 © Memorialul Ipoteşti | Design by Liliana Grecu