Prima paginaPatrimoniuColectiiProiecteCalendar culturalEditariParteneriate, colaborariArhiva evenimente

 
 
BIBLIOTECA NAŢIONALĂ DE POEZIE Amfiteatrul Laurenţiu Ulici

Harta site

Casa memoriala a familiei EminoviciMihai EminescuChronologieChronologyBiblioteca Nationala de PoezieInformatii utile

 

• Biblioteca Naţională de Poezie a fost inaugurată la 15 ianuarie 2000. Colecţiile sale de documente se adresează atât cititorilor obişnuiţi, cât şi cercetătorilor operei si biografiei eminesciene, oferindu-le un substanţial material informativ. Fondul documentar include fotocopii a 32 din manuscrisele eminesciene, fotografii şi scrisori autografe ale poetului, Veronicăi Micle, ale lui Titu Maiorescu şi ale altor personalităţi culturale ale secolului al XIX-lea, ediţii rare din opera lui Mihai Eminescu - de la ediţia Maiorescu din 1883 şi până în prezent.
Donat Ipoteştilor de către Laurenţiu Ulici,
fondul de carte alcătuit din volumele poeţilor români postbelici îngăduie celor interesaţi studierea exhaustivă a poeziei române contemporane. Biblioteca se vrea depozitara întregului fond al poeziei române de la origini până în prezent, încât Centrul de Studii de la Ipoteşti să-şi lărgească aria de cercetare de la opera eminesciană la poezia românească în integralitatea ei.
Ca şi amfiteatrul în aer liber, amfiteatrul Laurenţiu Ulici dispune de mijloace moderne audio-video. Este, în fapt, o sal
ă multifuncţională cu aproximativ 130 de locuri, o mică scenă şi pentru spectacole, colocvii seminarii, dispunând într-o parte a sălii şi de dotări specifice unei săli de lectură.

Amfiteatrul "Laurentiu Ulici" Depozitul de carte "Petru Cretia" Depozitul de carte

Donatia Laura si Aurel DORCU Donatia Laura si Aurel DORCU
Sala Mihai Ursachi Donaţia Mihai şi Gheorghe Ursachi
Laurenţiu Ulici
Constantin Noica Petru Creţia

Home | PRIMA PAGINA | PATRIMONIU | COLECŢII | PROIECTE | CALENDAR CULTURAL | EDITĂRI | PARTENERIATE  
ARHIVĂ | HARTĂ SITE | INFORMAŢII UTILE | INFORMAŢII PUBLICE ACHZIŢII | PROTECŢIA DATELOR 
Memorialul Ipoteşti - Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu
ROMÂNIA - Botoşani, com. Mihai Eminescu, sat Ipoteşti, 717253 | Tel.: +04 0371020346;  Fax: +04 0372005926
e-mail: m.ipotesti@gmail.com | www.eminescuipotesti.ro
2011-2018 © Memorialul Ipoteşti | Design by Liliana Grecu