TUR VIRTUAL

Home  Preambul | Patrimoniu | Proiecte / Calendar cultural | REVISTA GLOSE | Editări | Informaţii utile | Informaţii publice achiziţii  EN 

 

 

▪  Hartă site

BIBLIOTECA NAŢIONALĂ DE POEZIE | Depozitul de carte | Fondul Documentar Ipoteşti

 

 
 

Donat Ipoteştilor de către Laurenţiu Ulici, fondul de carte alcătuit din volumele poeţilor români postbelici îngăduie celor interesaţi studierea exhaustivă a poeziei române contemporane. Afiliată la Fondul Naţional de Carte, Biblioteca se vrea depozitara întregului fond al poeziei române de la origini până în prezent, încât Centrul de Studii de la Ipoteşti să-şi lărgească aria de la opera eminesciană la poezia românească în integritatea ei.

 

Home  Preambul | Patrimoniu | Proiecte / Calendar cultural | REVISTA GLOSE | Editări | Informaţii utile | Informaţii publice achiziţii  EN 

Memorialul Ipoteşti Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu
ROMĀNIA - Botoşani, com. Mihai Eminescu, loc. Ipoteşti, 717253 | Tel.: +04 0371020346; Fax: +04 0372005926
e-mail: m.ipotesti@gmail.com | www.eminescuipotesti.ro
2011-2024 © Memorialul Ipoteşti