TUR VIRTUAL

Home  Preambul | Patrimoniu | Proiecte / Calendar cultural | REVISTA GLOSE | Editări | Informaţii utile | Informaţii publice achiziţii  EN 

 
 

MIHAI EMINESCU • Viaţa/ Context cultural şi istoric, cronologie  MIHAI EMINESCU • Opera, cronologie  

 

1812, febr.10. Se naşte la Călineşti (Suceava) tatăl poetului, Gheorghe Eminovici, fiul mai mare al dascălului din Călineşti, Vasile Eminovici, şi al Ioanei Sărghei. 1814. Se naşte actorul şi cântăreţul român Matei Millo (m.1896). 1816. Se naşte la Joldeşti mama poetului, Raluca Iuraşcu, a treia fiică a stolnicului Vasile Iuraşcu şi a Paraschivei Iuraşcu, născută Donţu. •  1818. Se naşte, la Căciulata (Braşov), Aron Pumnul, viitorul profesor şi îndrumător al lui Eminescu din anii gimnaziului de la Cernăuţi. 1821. Se naşte, la Bacău, Vasile Alecsandri. Scriitor exponenţial pentru generaţia paşoptistă, ale cărei idealuri le-a susţinut atât prin implicarea sa directă în plan politic şi social, cât şi prin creaţia sa literară (poezie, proză, teatru). 1829. Apar primele periodice româneşti: la Bucureşti – Curierul Românesc (cu suplimentul Curier de ambe sexe) – editat de Ion Heliade-Rădulescu, la Iaşi – Albina românească (cu suplimentul Alăuta Românească) – editată de Gh. Asachi. Revistele au profil politic, social şi literar, cu un rol fundamental în afirmarea şi susţinerea emancipării naţionale şi culturale în cele două provincii româneşti. 1830. Se naşte folcloristul Petre Ispirescu (m.1887). 1830. Apare prima versiune în limba română a Meditaţiilor lui Lamartine în traducerea lui Ion Heliade–Rădulescu. 1830. Poezii alese – Iancu Văcărescu. 1832. Poezii – Gr. Alexandrescu. 1835. La Iaşi se inaugurează Academia Mihăileană – instituţie de învăţămînt superior, la care se predau cursuri de Istorie, Drept, Arhitectură, Chimie şi Matematică. 1835. Se naşte pictorul român Nicolae Grigorescu (m.1912). 1836, dec.27. Moare Paraschiva Iuraşcu (Donţu), bunica dinspre mamă a poetului. 1838. La Braşov, sub conducerea lui George Bariţiu, apare Gazeta de Transilvania ( primul ziar al românilor din Ardeal) cu suplimentul Foaie pentru minte, inimă şi literatură (de la 2 iulie). 1839, ian.10. Se naşte la Humuleşti (Neamţ) scriitorul Ion Creangă (m.1889). 1839. Se naşte muzicologul şi folcloristul român Theodor T. Burada (m.1923). 1840, iun.29. Gheorghe Eminovici se căsătoreşte cu Raluca Iuraşcu. •  Febr.15. Se naşte la Craiova Titu Maiorescu, viitorul critic literar şi mentor al Societăţii Junimea din Iaşi; membru marcant al Partidului conservator. [continuare

MIHAI EMINESCU • Opera, cronologie  MIHAI EMINESCU • Viaţa/ Context cultural şi istoric, cronologie
Cronologie Mihai Eminescu, viata, opera context cultural - Lucrare editată  de Memorialul Ipoteşti în 2002 (Colecţia Ipoteşti). În  2003 apar traducerile în limbile franceză şi engleză. Varianta în limba română este reeditată în 2007. Traducerea în limba engleză este realizată de Cristina Irimescu, iar cea în limba franceză de Anca Hromadnik. Redactor Mihaela Aniţului.


 

Home  Preambul | Patrimoniu | Proiecte / Calendar cultural | REVISTA GLOSE | Editări | Informaţii utile | Informaţii publice achiziţii  EN 

Memorialul Ipoteşti Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu
ROMÂNIA - Botoşani, com. Mihai Eminescu, loc. Ipoteşti, 717253 | Tel.: +04 0371020346 | Fax: +04 0372005926 | e-mail: m.ipotesti@gmail.com | www.eminescuipotesti.ro

2011-2024 © Memorialul Ipoteşti