Home  Preambul | Patrimoniu | Proiecte / Calendar cultural | REVISTA GLOSE | Editări | Informaţii utile | Informaţii publice achiziţii  EN 

 
 

MIHAI EMINESCU • Viaţa/ Context cultural şi istoric, cronologie  MIHAI EMINESCU • Opera, cronologie  

 

• 1840. Apare la Iasi revista Dacia literară, sub conducerea lui Mihail Kogălniceanu. În programul ei, revista îsi propune încurajarea creaţiilor specific naţionale, avînd drept sursa de inspiraţie folclorul şi istoria naţională. Colaboratorii de prestigiu ai Daciei literare – V. Alecsandri, C. Negruzzi, Al. Russo – sunt adepţii îmbinării esteticului cu eticul, punând accent pe menirea socială si patriotică a artei. Revista are un rol de seamă în cristalizarea ideologiei paşoptiste. 1840. Debutul lui Vasile Alecsandri, la Iaşi, cu piesa Farmazonul din Hârlău. 1841. Se naşte Şerban, primul copil al familiei Eminovici. 1841, mai 12. Gh. Eminovici primeşte de la Mihail Sturza, domnitorul Moldovei, rangul de căminar. 1841. Se naşte Iosif Vulcan, editor şi director al revistei Familia, care va apărea la Pesta (1865 – 1880) şi Oradea (1880 – 1906). 1841. Se naşte violonistul, profesorul şi compozitorul român Eduard Caudella (m.1924). 1842, ian.2. Familia Eminovici cumpără un rând de case lângă biserica Uspenia din Botoşani; casele rămân în proprietatea familiei până în 1855. 1843, febr. 2. Se naşte Nicolae (Nicu), al doilea copil al familiei Eminovici. 1844, febr.20. Moare Vasile Eminovici, tatăl lui Gheorghe Eminovici. Apr.16. Se naşte Gheorghe (George, Iorgu), al treilea copil al familiei Eminovici. 1844. Ion Heliade–Rădulescu publică balada Zburătorul în revista Curierul Românesc. 1845, mai 5. Se naşte Ruxandra, prima fată a familiei Eminovici. 1845-1852. M. Kogălniceanu publică la Iaşi Letopiseţele ţării Moldovei (3 volume). 1846, iulie1. Se naşte Ilie, al cincilea copil al familiei Eminovici. •  Nov.1846-ian.1847. Fr. Liszt concertează pentru prima dată în România, la Timişoara, Arad, Lugoj şi Iaşi. •  1846. Se naşte A.D. Xenopol, istoric şi scriitor, membru al Junimii. • 1846. Anton Pann – Proverburi sau Povestea vorbei, Bucureşti. 1848. Se naşte Maria , al şaselea copil al familiei Eminovici. •  Ian.18. La Şiria (Arad) se naşte Ioan Slavici. Eminescu îl va cunoaşte în perioada studiilor vieneze, influenţându-i decisiv formarea ca om de cultură. Mart. Gheorghe Eminovici cumpără de la Eufrosina Petrino două pătrimi din moşia Ipoteşti, achitând doar o parte din suma convenită cu fosta proprietară. Apr. Familia Eminovici se mută temporar în casa veche de la Ipoteşti, închiriind casele din Botoşani. 1848. Anul Revoluţiei burghezo-democratice. Declanşată mai întâi în Moldova, mişcarea revoluţionară se extinde în Muntenia şi în Ardeal. [continuare]

MIHAI EMINESCU • Opera, cronologie  MIHAI EMINESCU • Viaţa/ Context cultural şi istoric, cronologie


 

Home  Preambul | Patrimoniu | Proiecte / Calendar cultural | REVISTA GLOSE | Editări | Informaţii utile | Informaţii publice achiziţii  EN 

Memorialul Ipoteşti Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu
ROMÂNIA - Botoşani, com. Mihai Eminescu, loc. Ipoteşti, 717253 | Tel.: +04 0371020346 | Fax: +04 0372005926 | e-mail: m.ipotesti@gmail.com | www.eminescuipotesti.ro

2011-2023

 © Memorialul Ipoteşti