Home  Preambul | Patrimoniu | Proiecte / Calendar cultural | REVISTA GLOSE | Editări | Informaţii utile | Informaţii publice achiziţii  EN 

Arhivă evenimente

ZILELE EMINESCU. Ediţia iunie 2020 / Memorialul Ipoteşti
Ediție accesibilă on-line luni,
15 iunie 2020, începând cu ora 11.00

  

PROGRAM: 15 iunie 2020
Ediție on-line, accesibilă pe site-ul www.eminescuipotesti.ro,
începând cu ora 11.00

10.00 – Te DeumBisericuța familiei Eminovici / 10.30 – Depuneri de flori la bustul poetului (incinta Memorialului Ipotești)

Premiul pentru traducerea și promovarea operei eminesciene. Ediția 2020/ Retrospectiva Premiul Naţional Petru Creţia (2006-2010) - selecții video/ Retrospectiva  Premiului pentru traducerea și promovarea operei eminesciene (2011-2019) - selecții video/ Laudatio pentru laureatul ediției 2020 și răspunsul laureatului la Laudatio 
Poeți în dialog / Nichita Danilov – Emilian Galaicu-Păun. Moderator: Lucia Țurcanu - înregistrări video
Expoziții: Pe urmele lui Eminescu. Grafică de Spiru Vergulescu (sala de expoziții temporare Horia Bernea) / Selecții din Colecția de Artă a Memorialului Ipotesti (Sala Portaluri, Muzeul Mihai Eminescu)
Concert simfonic - Orchestra Filarmonicii din Botoșani la Ipotești, 15 iunie 2019 – selecții video
Colocviul de exegeză literară. Ediţia a IV-a. In honorem Laurențiu Ulici/ Evocări și comunicări științifice: Ion Pop, Al. Cistelecan, Mircea A. Diaconu, Radu Vancu, Lucia Țurcanu, Bogdan Crețu, Maria Șleahtițchi, Radu Sergiu Ruba, Horia Gârbea, Gheorghe Pârja, Gellu Dorian / Retrospectiva Colocviilor de exegeză literară (2017, 2018, 2019) – selecții video   

 Premiul pentru traducerea și promovarea operei eminesciene.
Edi
ția 2020
Laudatio și răspunsul laureatului(înregistrări video)

PoeTi în dialog 
Nichita Danilov
și
Emilian Galaicu-Păun
Moderator: Lucia Țurcanu
înregistrări video
 

   

Colocviul de exegeză literară.
In honorem Laurențiu Ulici
Evocări și comunicări științifice

Lucia Țurcanu  Ion Pop  Al. Cistelecan  Mircea A. Diaconu  Radu Vancu  Bogdan CreȚu 
Maria
ȘleahtiȚchi  Radu Sergiu RUBA  Horia Gârbea   Gheorghe Pârja  Gellu Dorian

Retrospectiva Premiului Naţional Petru Creţia (2006-2010)
selecții video

          
Retrospectiva Premiului pentru traducerea și promovarea operei eminesciene (2011-2019)
selecții video
         
 

   

Concert simfonic susținut de orchestra Filarmonicii din Botoșani la
Ipotești, în 15 iunie 2019
înregistrare video

   

    Sala de expozitii temporare
Horia Bernea
 
Grafică de Spiru Vergulescu
 

Retrospectiva Colocviilor de exegeză literară (2017, 2018, 2019)
selecții video

2017: Rodica ZAFIU Ala SAINENCO Maria ȘLEAHTIţCHI Dinu MOSCAL Lucia ţURCANU Viorica POPA  Smaranda GHIţĂ Cristina IRIMIA 
2018: Mihai ZAMFIR
Radu VANCU Ioana BOTH  Mircea A. DIACONU
2019: Mircea A. DIACONU ( 1 / 2 )
Doru SCĂRLĂTESCU


Home  Preambul | Patrimoniu | Proiecte / Calendar cultural | REVISTA GLOSE | Editări | Informaţii utile | Informaţii publice achiziţii  EN 

Memorialul Ipoteşti Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu
ROMÂNIA - Botoşani, com. Mihai Eminescu, loc. Ipoteşti, 717253 | Tel.: +04 0371020346 | Fax: +04 0372005926 | e-mail: m.ipotesti@gmail.com | www.eminescuipotesti.ro

2011-2020 © Memorialul Ipoteşti