Home  Preambul | Patrimoniu | Proiecte | Calendar cultural | Arhivă evenimente | Editări | Informaţii utile | Informaţii publice achiziţii  EN 

 

Zilele Eminescu, 14-15 iunie 2017/ Colocviul In honorem Dumitru Irimia - 14 iunie 2017

 

Arhivă evenimente

Hartă site

PROGRAM MEMORIALUL IPOTEȘTI MIERCURI, 14 IUNIE - Colocviul de exegeză literară. Ediţia I. In honorem Dumitru Irimia Ora 10.00 – Salutul organizatorilor Secţiunea Comunicări ştiinţifice. Moderator: Mircea A. Diaconu, Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava Rodica Zafiu, Universitatea din Bucureşti: Temporalitate, ambiguitate şi lumi imaginare: interpretarea lui D. Irimia asupra Sărmanului Dionis Dinu Moscal, Academia Română – Filiala Iaşi: Reprezentări ale timpului în lirica eminesciană Enrique Nogueras Valdivieso, Universitatea din Granada, Spania: Primele apariţii în presa spaniolă ale lui Mihai Eminescu Maria Şleahtiţchi, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova: Basarabia Profesorului Dumitru Irimia Viorica Popa, Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălţi: Pornind de la Gramatica lui Dumitru Irimia Ala Sainenco, Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu, Fundamente pentru limbajul poetic: Eugeniu Coşeriu – Dumitru Irimia. Ora 14.00 - Secţiunea Evocări. Moderator: Maria Şleahtiţchi, Academia de Ştiinţe a Moldovei Mircea A. Diaconu, Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava • Vasile Spiridon, Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău • Teodora Stanciu, Asociaţia Ziariştilor Independenţi din România • Mihai Şleahtiţchi, Universitatea Liberă din Moldova • Lucia Ţurcanu, Editura ARCSmaranda Ghiţă, Şcoala Ştefan Bârsănescu Iaşi • Oana Enăchescu, Radio România Cultural • Cristina Irimia, Academia Română – Filiala Iaşi • Ion Filipciuc, Fundaţia Culturală Biblioteca Mioriţa, Câmpulung Moldovenesc • Ora 17.00 - Prezentarea volumului Dumitru Irimia, Studii de limba română şi lingvistică generală. Ediţie îngrijită de Dinu Moscal, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2017. Prezintă: Dinu Moscal, Academia Română – Filiala Iaşi. JOI, 15 IUNIE – Ora 10.00 - Te Deum la Biserica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril din Ipoteşti • Ora 10.40 - Depuneri de coroane la bustul poetului Mihai Eminescu pde la Memorialul Ipoteşti. • Ora 11.00 - Biblioteca Naţională de Poezie Mihai Eminescu, Amfiteatrul Laurenţiu Ulici. Deschiderea Zilelor Eminescu iunie 2017. Salutul organizatorilor. Mesaje de salut ale invitaţilor • Ora 11.15 - Conferinţă: prof. Rodica Zafiu, Universitatea din Bucureşti, Contribuţia lui Dumitru Irimia la interpretarea sintaxei şi a semanticii poetice eminesciene • Ora 11.35 - Prezentarea rezultatelor jurizării Premiului pentru traducerea şi promovarea operei eminesciene, ediţia 2017. Laudatio pentru laureat. Prezintă: prof. Mircea A. Diaconu, preşedinte al juriului  • Ora 11.50 - Discursul laureatului ediţiei 2017 • Ora 12.10 - Lansarea revistei Hyperion nr. 4-5-6/2007. Prezintă: Gellu Dorian • Ora 12.25 - Salon literar al Editurii Princeps Multimedia. Prezintă: Daniel Corbu şi Filomena Corbu. • Ora 12.40 - Salon literar al Editurii ARC, Chişinău, Republica Moldova. Prezintă: Lucia Ţurcanu. • Ora 13.00 - Sala de ezpoziţii Horia Bernea. Expoziţia Memorialul Ipoteşti la 25 de ani – Memoria în imagini. Recital de folclor stilizat susţinut de Cvartetul Phoebus Botoşani: Raul Chiş, Cristina Chiş, George Bădărău, Alina Cuşniriuc.  

   
    
 
   

Home  Preambul | Patrimoniu | Proiecte | Calendar cultural | Arhivă evenimente | Editări | Informaţii utile | Informaţii publice achiziţii  EN 

Memorialul Ipoteşti Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu
ROMÂNIA - Botoşani, com. Mihai Eminescu, loc. Ipoteşti, 717253 | Tel.: +04 0371020346 | Fax: +04 0372005926 | e-mail: m.ipotesti@gmail.com | www.eminescuipotesti.ro

2011-2019 © Memorialul Ipoteşti | Design by Liliana Grecu